Čistá voda

Čistá voda je dôležitou ingredienciou detoxikačného nápoja Neera®


 

VODOVODNÁ VODA

Naša pitná voda vo vodovodoch je upravovaná, aby spĺňala minimálne štandardy, sedimentáciou, filtráciou, chemickým skvalitňovaním a dezinfekciou chlórom. Ale toxické kovy, pesticídy, priemyslové chemikálie sú stále v nej, vrátane približne päťdesiat chemikálií používaných na čistenie vody, mŕtvych baktérií zabitých chlórom a karcinogénnych trihalometánov z chlóru.
Balená voda sa podľa posledných výskumov ukazuje ako ešte menej kvalitná než voda z vodovodu.

Odporúčame preto radšej vodu z vodovodu prečistenú jedným z mnohých prirodzených spôsobov, napr. prírodnými kameňmi, prírodným filtrom, veľmi vhodná je tiež pí voda, atď. Takáto voda dokáže detoxikovať už sama o sebe a ostatnými komponentmi Neera nápoja sa jej čistiace účinky mnohonásobne zosilňujú.

ZNEČISTENÁ VODA

Tak, ako je znečistená voda na našej planéte, tak je tiež znečistená „voda“ vo vnútri nášho organizmu. Ľudské telo je tvorené zo 60% vodou. Svaly obsahujú 76 % vody, mozog obsahuje 75 % vody. Naša Zem sa skladá zo 75% z vody. Iba 1% je použiteľné na pitie.

Do oceánu je vypustené ročne okolo…
2,6 mil. kg arzénu…
2,5 mil. kg zinku…
81 tisíc kg ortuti…
3,7 tisíc kg olova…

V poľnohospodárstve sa spotrebuje za rok cez 1,5 mil. kg umelých hnojív, dusičnanov a.i. Z domácností sa do riek a jazier ročne spláchne viac než miliarda kg kanalizačných odpadov.

Odpadové vody sa dostávajú do potokov, riek, rybníkov, jazier, a vodárenských nádrží… Pokiaľ by naše životné prostredie bolo čisté, žiadne detoxikačné kúry by sme nepotrebovali. Bohužiaľ je realita taká, že v našom prostredí je toľko toxických látok, ktoré tam dostali sami ľudia a ktoré sa spätne dostávajú do nášho tela s potravou, vodou a vzduchom, že ľudský organizmus nezvláda ich elimináciu.

KOĽKO TEKUTÍN PIŤ?

Nedostatok tekutín, zvlášť ak je dlhodobý, sa prejavuje častejším bolením hlavy, zmenou nálad, väčšinou k horšiemu, a inými “drobnými” problémami, ale vplyv takého stavu na organizmus a jeho zdravie z dlhodobého hľadiska je vyložene škodlivý. Čistá voda je pre ľudský organizmus životne dôležitou látkou.

Za väčšinu našich problémov môžu usadené minerály spoločne s cholesterolom a toxínmi. V 50-tich rokoch má človek v tele usadené 2 – 3kg usadenín. Pri Neera Detox kúre je treba príjem tekutín zvýšiť, aby sa usadeniny a toxíny uvoľnené do krvi mohli vyplaviť von. Okrem nápoja Neera vypite ešte aspoň 1-2 litre čistej vody navyše.

V nasledujúcej tabuľke nájdete množstvo tekutín na pomernú časť telesnej váhy. Po skončení Neera Detox kúry pokračujte v správnom pitnom režime. Samozrejme, množstvo prijímaných tekutín sa bude líšiť podľa počasia, telesnej a duševnej námahy a ďalších kritérií.

Vek ml / 1 kg (tekutín / hmotnosť)
Kojenci 120 – 180
1 – 6 rokov 100 – 125
6 – 12 rokov 70 – 100
12 – 18 rokov 40 – 60
nad 18 rokov 20 – 45