Ako xylitol pomáha pri cukrovke

Pomoc pri cukrovke a kontrole hmotnosti

Obezita  Zatiaľ čo k dobrému zdraviu prispieva mnoho faktorov, xylitol môže hrať kľúčovú úlohu pri  pomoci s cukrovkou a nadváhou – a znížiť riziko srdcových chorôb, zlyhania obličiek, infarktu, periférnej neuropatie a smrti.

Cukrovka

Prínos, ktorý môže mať xylitol v liečbe a prevencii cukrovky 1. a 2. typu, je možné zmerať fyzikálne aj finančne. Podľa Asociácie amerických diabetikov, v roku 2005 malo cukrovku 20,8 milióna ľudí, z toho 1,5 miliónov nových prípadov bolo diagnostikovaných u ľudí vo veku 20 rokov a viac. Navyše, 41 miliónov ľudí má predcukrovkový stav, pri ktorom ľudia majú zvýšenú úroveň cukru než je normálne. Hoci ich úroveň cukru nie je dosť vysoká na diagnostikovanie cukrovky, aj tak majú zvýšené riziko, že si vyvinú cukrovku typu 2., chorobu srdca alebo infarkt.

V roku 2002 sa v Spojených štátoch každý desiaty dolár z nákladov na starostlivosť o zdravie minul na liečbu cukrovky. Celkový odhad nákladov na liečbu cukrovky v roku 2002 bol približne 132 biliónov dolárov, z čoho sa 13 243 dolárov minulo na jedného človeka s cukrovkou, v porovnaní s 2 560 dolármi, ktoré sa minuli na jedného človeka bez cukrovky.

Podľa odhadov Census Bureau Asociácia amerických diabetikov predkladá, že počet ľudí s cukrovkou bude naďalej stúpať. Finančné náklady budú nepochybne stúpať tiež.

Obrázok 1 ukazuje odhad vzostupu celkových nákladov na cukrovku medzi rokom 2002 a 2020.

1-abra

Veľa ľudí môže cukrovke predísť, alebo ju a jej komplikácie lepšie zvládnuť mnohými spôsobmi, a najľahším a zároveň najkritickejším z nich je kontrola krvného cukru. Centrum pre liečbu a prevenciu chorôb na základe štúdií v USA a v zahraničí predpovedá, že cukrovkou spôsobené komplikácie zraku, obličiek a nervov je možné o 40% zlepšiť lepšou kontrolou krvného cukru. U ľudí s predcukrovkovým stavom môže kontrola krvného cukru spolu s lepšou kontrolou hmotnosti a cvičením predísť alebo oddialiť cukrovku, a dokonca môže vrátiť ich hladinu krvného cukru naspäť na normálnu hodnotu.

Xylitol je ideálne sladidlo pre diabetikov, pretože jeho glykemický index (GI) je podstatne nižší v porovnaní s GI cukrózy (cukru).

Obrázok 2 porovnáva reakciu krvného cukru na glukózu (štandardný glykemický index) a xylitol.

 
2-abra
 Internetová stránka glykemického indexu (www.glycemicindex.com) definuje tento index ako „zoradenie uhľovodíkov na stupnici od 0 do 100 podľa rozsahu, v ktorom zvyšujú hladinu krvného cukru po zjedení. Potraviny s vysokým GI sú tie, ktoré sa rýchlo strávia a vstrebávajú a výsledkom je výrazné rozkolísanie hladiny krvného cukru. Potraviny s nízkym GI vďaka tomu, že sa pomaly trávia a vstrebávajú, spôsobujú postupné zvýšenie hladiny krvného cukru a  inzulínu a majú preukázané priaznivé účinky na zdravie človeka“.

Čím je pomalšie štiepenie, tým je nižší index. Čím je index nižší, tým stabilnejšia zostáva hladina krvného cukru. Ak je GI vyšší ako 70, považuje sa  za vysoký. Ak je nižší ako 55, je nízky. Tabuľka 1 zobrazuje GI rôznych sladidiel.

Tabuľka 1: Glykemický index bežných sladidiel

Sladidlo

Glykemický index (GI)

Glukóza

100

Repný cukor

68

Med

55

Fruktóza

19

Xylitol

7

Z glykemického indexu xylitolu jasne vyplýva, že hladina krvného cukru zostáva nízka a požiadavky tela na inzulín sa podstatne znižujú.

Pridaj komentár