História xylitolu a štúdie

Breza Xylitol je vo vede známy už 115 rokov. Objavili ho nezávisle na sebe Emil Herman Fisher a Rudolf Stahel v Nemecku a M.G.Bertran vo Francúzsku, ale v prvých desaťročiach po jeho objavení zostal jeho potenciálny prínos nevyužitý. Počas 2. svetovej vojny nedostatok cukru podnietil výskum alternatívnych sladidiel a výskumníci a odborníci z bývalej fínskej firmy Sugar Co. Ltd. Vyvinuli priemyselnú výrobu xylitolu v malom rozsahu. Ale po skončení 2. svetovej vojny prestal byť nedostatok cukru a záujem o xylitol prudko poklesol. Vyššie náklady na výrobu xylitolu tiež rozhodli o zastavení výroby tohto sladidla.

Na začiatku 1960-tych rokov sa znova objavil záujem o xylitol, pretože chemici a fyzici, okrem iných, začali objavovať a využívať vlastnosti xylitolu, ktoré sú veľkým prínosom pre zdravie a stravovanie človeka. Zatiaľ čo pred rokom 1970 sa Xylitol-chemstruktura xylitol používal najmä ako sladidlo v diabetickej diéte, v roku 1970 ho vedci a biochemici začali skúmať a vyvíjať ako preventívny prostriedok proti zubnému kazu. Prvú xylitolovú žuvačku vyrobili vo Fínsku v roku 1975 a neskôr v tom istom roku aj v Spojených štátoch. Odvtedy ďalšie výskumy priniesli presvedčivé dôkazy, ktoré nielen potvrdili jeho pozitívny účinok na zuby, ale potvrdili aj jeho pozitívny účinok na horné dýchacie cesty.

Štúdia 1: Účinok xylitolu

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) robila v roku1980 dve štúdie, jednu vo Francúzskej Polynézii a druhú v Maďarsku. V polynézskej štúdii testované osoby konzumovali rôzne potraviny sladené xylitolom počas 32 mesiacov. Osoby, ktoré konzumovali xylitol, mali o 40% menej zubných kazov v porovnaní s tými, ktorí mali len základnú prevenciu pomocou zubnej pasty s fluórom. V maďarskej štúdii xylitol podobne znížil zubný kaz o 45% v porovnaní s osobami, ktoré mali len základnú prevenciu. V obidvoch prípadoch xylitol poskytol ešte lepšiu ochranu než iba ochrana fluórom.

Štúdia 2: Xylitol a fluorid

Výskum fínskej vlády v škole v malom vidieckom mestečku Ylivieska, ktorý sponzorovala  Fínska národná rada pre zdravie, použila žuvačku, aby dosiahla 64,7% úroveň xylitolu. Toto mesto vybrali preto, že tamojšie deti už používali preventívnu orálnu starostlivosť, takže profesionáli a školský úrad si mysleli, že pridanie xylitolu bude mať malý alebo žiadny účinok. Tieto deti  konzumovali dve lebo tri  xylitolové žuvačky denne. V obidvoch prípadoch xylitol prevýšil iné spôsoby prevencie, pretože znížil výskyt zubného kazu o 30% pri dvoch žuvačkách denne a o 60% pri troch žuvačkách.

Štúdia 3: Xylitol a sorbitol

Jedna zaujímavá štúdia v polovici osemdesiatych rokov v Belize porovnávala používanie žuvačky sladenej sorbitolom a žuvačky sladenej xylitolom u detí, ktoré nemali žiadny skutočný režim starostlivosti o zuby (napr. nefluorizovaná voda,  nepravidelné návyky starostlivosti o zuby, vysoký príjem cukru atď.).

Po štyridsiatich mesiacoch mali deti, používajúce xylitolové žuvačky, o 73% menej kazov ako deti, používajúce sorbitolové žuvačky (26%). Význam tejto štúdie je aj v tom, že dokazuje, že xylitol je nielen účinnou náhradou cukru, ale aj zabraňuje vzniku zubného kazu.

 Štúdia 4: Xylitol a zubný kazOchrana-zubov

Jedným z účinkov ústnych baktérií, hlavne Streptococcus mutans je to, že zvyšujú kyslosť v ústach. Táto kyselina pomaly rozpúšťa zubnú sklovinu a zvyšuje kazivosť zubov. Ak sa však kyslosť dentálneho povlaku udržuje na nízkej úrovni, zubná sklovina sa rozpúšťa omnoho pomalšie. A ak prvok, ktorý udržiava hladinu kyslosti nízku, umožňuje aj znovu vytváranie skloviny, je to ešte lepšie.

Tento proces rozpúšťania skloviny sa nazýva demineralizácia a proces znovu vytvárania skloviny sa nazýva remineralizácia. Pretože xylitol udržuje nízku hladinu kyslosti v zubnom povlaku, dokáže aj vytvárať zlúčeniny s vápnikom a fosforom, ktoré potom tvoria účinnú bariéru (nové kryštály) v zubnom kaze. Táto bariéra zabraňuje baktériám v zubnom kaze, aby získavali výživu, a baktérie zahynú.

Porovnanie vplyvu xylitolu na zníženie zubného kazu v týchto štyroch štúdiách prinieslo významné výsledky. V každom prípade deti užívali xylitol po dobu troch rokoch v množstve 7 až 15 gramov (tri až päť kusov xylitolových žuvačiek) denne. Obrázok 8 ukazuje výsledky týchto štúdií.

Štúdia 5: Dlhodobý účinok xylitolu

Druhá štúdia v Belize z roku 1995 skúmala účinok xylitolu na malé začínajúce kazy. Táto štúdia potvrdila, že xylitol dokáže zastaviť kaz v sklovine, ktorý sa už začal zhoršovať. Rovnako významný je aj dlhodobý účinok xylitolu na zuby detí po skončení výskumu. Keď sa výskumníci vrátili dva až päť rokov potom, ako sa skončil program so žuvačkami, zistili 93 percentný pokles rizika zubného kazu, ktorý sa prejavil po roku od používania xylitolových žuvačiek a 88 percentný pokles, ktorý sa prejavil dva roky po skončení ich používania. Dlhodobé používanie xylitolu súvisí so zastavením kazov a prevencii ich zhoršovania v postihnutej oblasti.

Podobne aj v štúdii v  meste Ylivieska (2. štúdia) sa zistili významné dlhodobé účinky xylitolu aj po skončení jeho používania. Preskúmanie po dvoch až piatich rokoch od skončenia žuvačkového programu dokázalo preventívne účinky xylitolu na zuby, ktoré sa vyvíjali počas používania xylitolových žuvačiek.

Pridaj komentár