Jednoduché cvičenia počas Neera kúry

Zatiaľ čo sa naše telo čistí a detoxikuje, pročisťujú sa aj naše myšlienky, naša myseľ je kľudnejšia a jasnejšia. Mnohí majú pocit nového života bez obáv, strachu a úzkosti. Tu je jednoduché meditačné cvičenie, ktoré môžete vyskúšať počas Neera Detox kúry:
Vyhraďte si denne 10 minút nejlepšie ráno kým začnete svoj deň. Nájdite si miesto, kde sa budete môcť nerušene posadiť a cvičiť. Napríklad v rohu Vášej izby, cez ktorý sa nechodí. Vytvorte si na tomto mieste čistú, posvätnú atmosféru. Použite kvetiny, horiacu sviečku, vonnú tyčinku. Môžete si pustiť nejakú meditačnú hudbu. Ak Vám to príležitosť dovolí, nájdite si nejaké krásne, tiché miesto vonku v prírode. 

Pohodlne sa posaďte na vankúš alebo stoličku so vzpriamenou chrbticou, aby energia mohla volne prúdiť. Zamerajte svoju pozornosť na dych – na každý nádych a každý výdych. Cíťte, že s nádychom do vás vstupuje mier a kľud a s výdychom z vás odchádza všetok nepokoj a napätie. Po každom nádychu nechajte pocit kľudu a mieru rozliať sa po celom tele, do každej bunky. Postupne sa Váš dych stane tak kľudným a tichým, že kdeby Vám niekto dal nitku pred nos, ani by sa nepohla.

Iný spôsob: Aby ste sústredili svoju myseľ, zamerajte svoju pozornosť na dych. Pri nádychu pomaly počítajte do päť, potom na dve doby zadržte dych a na päť vydýchnite. Malo by to byť pre Vás príjemné, bez namáhania pľúc. Snažte sa počítať pravidelne, rytmicky. Cíťte, že neexistuje nič iné, než Váš dych a počítanie. V tej chvíli je to ta jediná vec, na ktorej záleží.

Pokiaľ do vašej mysle vstúpia rušivé myšlienky, nechajte ich odísť a vráťte sa k cvičeniu. Po niekoľkých minútach počítania cíťte, že to, čo nadychujete nie je iba vzduch, ale skutočný mier. Predstavte si, že tento mier vstupuje priamo do hlbín vášho srdca. A odtiaľ se rozlieva do vaších myšlienok, pocitov a do celého tela. Takým istým spôsobom môžete nadychovať akúkoľvek vlastnosť, ktorú potrebujete: trpezlivosť, lásku, silu, znášanlivosť, radosť. Počas kúry Neera Detox cvičte nadychovanie čistoty. Predstavujte si, ako čistota plynie z vášho srdca do celého tela, myšlienok, pocitov. Vedome si predstavte, ako zo seba vydychujete všetky toxíny a tie sú nahradené žiarivou energiou, nadšením a radosťou. Po skončení cvičenia pomaly presúvajte svoju pozornosť na svoje okolie a ešte chvíľku nechajte výsledky v kľude vstrebať do vášho systému.